Halaman

Rosulullah suka akan Wangi-Wangian..

“Rasulullah saw. bersabda :

”Wewangian laki-laki ialah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Sedangkan wewangian wanita ialah yang cemerlang warnanya dan tersembunyi baunya.”(Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari Abu Daud al Hafariyyi, dari Sufyan, dari al Jurairi, dari Abi Nadhrah, dari seseorang*, yang bersumber dari Abu Hurairah r.a.)sumber :Muhammad Abdul Jabar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar